Pages

Thursday, April 7, 2011

ISI KANDUNGAN

21 FEBRUARI 2011
USLUB AMAR HAKIKI

  • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 
  • NOTA 
  • LATIHAN 1


23 FEBRUARI 2011
USLUB AMAR MAJAZI

  • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
  • NOTA 
  • LATIHAN 2

Saturday, March 5, 2011

RPH Uslub Amar Hakiki

Tarikh       : 21 Februari 2011
Hari          : Isnin
Kelas        : 5 Aminah
Bilangan Pelajar   : 30 orang
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab Tinggi
Tajuk      : Uslub Amar Hakiki

Langkah/ Masa
Kandungan
Aktiviti
Alat Bantuan Mengajar
Set Induksi
Guru meminta pelajar membuat ayat mudah daripada fiil amar.
Pelajar membaca dengan lantang ayat yang telah mereka bina.
Pen dan kertas.
Sesi Pengajaran
-Guru menjelaskan kaitan tajuk mata pelajaran dengan aktiviti yang baru dilakukan.
-Guru menerangkan pengertian uslub amar hakiki dan bahagian-bahagiannya.
-Guru meminta pelajar membentangkankan kembali bahagian-bahagian uslub amar hakiki serta menyertakan contoh ayat baru bagi setiap bahagian.
-Perbentangan dilakukan mengikut kumpulan masing-masing.

-Guru membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan.
-Pelajar berbincang dalam kumpulan masing-masing bahagian-bahagian uslub amar hakiki.
-Kemudian pelajar membentangkan bahagian-bahagian uslub amar hakiki dan contoh ayat mengikut kefahaman masing-masing.
-Guru membetulkan jika terdapat kesalahan dalam perbentangan mereka.
-Guru mengarahkan pelajar menyiapkan latihan yang diberi untuk diserahkan esok hari.

-Buku teks, papan putih, kertas kajang dan pen.
Refleksi
-Pelajar dapat memahami dengan jelas bahagian-bahagian uslub amar hakiki.
-Pelajar dapat membezakan antara bahagian-bahagian yang terdapat dalam uslub amar hakiki.
-Pelajar dapat membina ayat baru bagi bahagian-bahagian uslub amar hakiki.
* HASIL PEMBELAJARAN

1) PELAJAR DAPAT MEMAHAMI BAHAGIAN-BAHAGIAN USLUB AMAR HAKIKI DAN CONTOH-CONTOH AYAT SETIAP BAHAGIANNYA.

2)  PELAJAR DAPAT MEMBEZAKAN KESEMUA BAHAGIAN USLUB AMAR HAKIKI.

3) PELAJAR DAPAT MEMBINA AYAT DENGAN BAIK BAGI SETIAP BAHAGIAN USLUB AMAR HAKIKI.

Uslub Amar Hakiki
Latihan 1

Soalan Objektif


Soalan Subjektif

RPH Uslub Amar Majazi

Tarikh       : 23 Februari 2011
Hari          : Rabu
Kelas        : 5 Aminah
Bilangan Pelajar   : 30 orang
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab Tinggi
Tajuk      : Uslub Amar Majazi

Langkah/ Masa
Kandungan
Aktiviti
Alat Bantuan Mengajar
Set Induksi
Guru menyebut 3 arahan yang tekandung fiil amar.
Pelajar melakukan ketiga-tiga arahan guru secara beramai-ramai.
Meja,kerusi,pen,kertas dan papan putih.
Sesi Pengajaran
-Guru menjelaskan kaitan tajuk mata pelajaran dengan aktiviti yang baru dilakukan.
-Guru menerangkan pengertian uslub amar majazi dan bahagian-bahagiannya.
-Guru meminta setiap kumpulan memberi satu contoh ayat mudah dalam salah satu bahagian uslub amar majazi.

-Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan.
-Guru meminta salah seorang wakil kumpulan tampil ke hadapan membaca satu contoh ayat uslub amar majazi.
-Guru mengarahkan pelajar menyiapkan latihan yang diberi untuk diserahkan esok hari.

-Buku teks dan papan putih.
Refleksi
-Pelajar dapat membina ayat bagi setiap bahagian uslub amar majazi.
-Pelajar dapat membezakan antara bahagian-bahagian yang terdapat dalam uslub amar majazi.
-Pelajar dapat membaca bahasa arab dengan lancar.
* HASIL PEMBELAJARAN

1) PELAJAR DAPAT MEMAHAMI BAHAGIAN-BAHAGIAN USLUB AMAR MAJAZI DAN CONTOH-CONTOH AYAT SETIAP BAHAGIANNYA.

2)  PELAJAR DAPAT MEMBEZAKAN KESEMUA BAHAGIAN USLUB AMAR MAJAZI.

3) PELAJAR DAPAT MEMBINA AYAT DENGAN BAIK BAGI SETIAP BAHAGIAN USLUB AMAR MAJAZI.

Uslub Amar Majazi
Latihan 2

Soalan Objektif


Soalan Subjektif